Атестація педагогічних працівників

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

№ з/п

Прізвище, ім’я педагога

Посада

Категорія

1.

Ганіч Т.А.

вихователь

спеціаліст ІІ категорії

2.

Грицовник Н.Г.

вихователь

спеціаліст

3.

Болібрух Н.А.

вихователь

спеціаліст вищої категорії

4.

Лакатош Г.Й.

вихователь

спеціаліст

5.

Марцінко І.І.

вихователь

спеціаліст

6.

Савчук А.В.

пр.психолог

спеціаліст ІІ категорії

 

НАКАЗ

 

07.09.2023                                                                                     Луцьк                                                                             № 64 – од

 

Про організацію та проведення

атестації педагогічних працівників

закладу освіти у 2023/2024 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.09.2022 № 805, наказу департаменту освіти Луцької міської ради від 06.09.2023 р. № 277-од «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників закладів та установ освіти Луцької міської територіальної громади у 2023/2024 навчальному році» та з метою активізації творчої діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення фахового, науково-методичного рівня, результативності роботи, сприяння професійній самореалізації освітян, росту їх професійної майстерності, створення належних умов з підготовки і проведення атестації педагогічних працівників закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у 2023/2024 навчальному році атестацію педагогічних працівників закладу згідно з вимогами Положення про атестацію педагогічних працівників. 

2. Затвердити склад атестаційної комісії ЗДО:

Щербакова С. В.  – директор ЗДО, голова комісії;

Піддубна Л. А. – вихователь-методист, секретар;

Антонюк О.І. – голова ПК, член комісії;

Латайчук О.А. – вихователь, член комісії;

Савчук А.В. – практичний психолог, член комісії;

Довжик Л.В. – вихователь член комісії;

Гдира В.С. – провідний спеціаліст відділу ДЗСО  департаменту освіти, делегований  член міської атестаційної  комісії.                                                                                                                                                                

3. Затвердити план заходів з атестації педагогічних працівників у закладі.

4. До 20 вересня 2023  року видати наказ «Про створення атестаційної комісії в закладі освіти», включивши відповідно до складу комісії представників  атестаційної комісії І (ІІ) рівня департаменту освіти (додаток 3) для здійснення координації та надання практичної допомоги з питань атестації.

5. До 20 вересня 2023 року проаналізувати хід проведення атестації педагогічних працівників за 2022/2023 н.р., дотримання вимог відповідних документів з організації та підготовки до атестації у 2023/2024 н. р.

6. До 21 вересня 2023 року ознайомити педагогів закладу із організаційним   наказом   «Про атестацію педагогічних працівників закладу у 2023/2024 н. р.» (під підпис).

7. Вихователю-методисту Піддубній Л.А.:

7.1. До 10 жовтня 2023 року:

– проаналізувати виконання вимог щодо курсової перепідготовки педагогів, які атестуються (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»);

–  створити належні умови педагогам для підвищення кваліфікації;

– розробити і затвердити заходи з організації та проведення атестації педагогічних працівників; строки проведення атестації, графіки засідань АК;

– здійснити роз’яснювальну роботу щодо вивчення нормативних документів із питань атестації та забезпечити їх виконання;

– сформувати списки педагогів, які підлягають черговій атестації.

7.2. До 20 грудня 2023 року сформувати списки педагогів, які підлягають позачерговій атестації, визначити строки проведення їх атестації, у разі потреби внести зміни до графіка засідань АК.

7.3. Протягом навчального року охопити різними формами позавузівської та міжкурсової освіти педагогічних працівників ЗДО, які отримали рекомендації з удосконалення фахової майстерності під час атестації у 2022/2023 н. р.

7.4. Забезпечити підвищення кваліфікації всіх педагогічних працівників, які атестуватимуться у 2023/2024 н.р., відповідно до вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21.08.2019 р. №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»).

8. Атестаційній комісії закладу освіти:

8.1. До 10 жовтня 2023 року затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, прийняти рішення щодо перенесення (при необхідності) терміну чергової атестації.

8.2. До 01 квітня 2024 року  провести  підсумкові засідання  АК. Оформити належним чином відповідну документацію.

8.3. Системно та систематично створювати належні умови для успішної самореалізації педагогів, які атестуються, надавати гласності атестації у педагогічних колективах та перед громадою у мікрорайоні закладу освіти.

9. Відповідальність за організацію виконання наказу покласти на вихователя-методиста Піддубну Л.А.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                                                                                            Світлана ЩЕРБАКОВА     

 

З наказом ознайомлена: вихователь методист                                                                                               Лариса ПІДДУБНА

 НАКАЗ

10.10.2023                                                                                      Луцьк                                                                                    № 75 – од

 

Про атестацію педагогічних працівників

закладу дошкільної освіти

 

Відповідно до  перспективного плану атестації, подання керівника у 2023-2024 н.р., затвердженого педагогічною радою (протокол № 1 від 31.08.2023 р.),  керуючись «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Атестаційній комісії  І рівня:

1.1.  Атестувати у 2023-2024 н.р. наступних педагогів:

вихователів –  Ганіч Т.А., Михалевич О.Ф., Грицовник Н.Г., Городюк Л.В., Степащук Н.М., керівників музичних Лазюк О.Ю., Тишик А.В., вихователя-методиста Піддубну Л.А.

1.2. Протягом 2023-2024 н.р. всебічно вивчити систему освітньо-виховної діяльності педагогів.

2. Вихователю-методисту Піддубній Л.А.:

2.1. Переглянути індивідуальні плани атестації педагогів, які атестуються у 2023-2024 н.р.

2.2. До 29.01.2024 р. підготувати напрацювання освітян, які атестуватимуться, з метою презентації їх на міській виставці «Творчі сходинки педагогів Луцької територіальної громади».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор                                                                                                                                                                Світлана ЩЕРБАКОВА

Список працівників ЗДО № 23, які підлягають атестації у 2023/2024 н.р. згідно перспективного плану

Прізвище, ім’я по батьковіПосада 

Стаж

Освіта, фах за дипломом

Дата проходження курсів підвищення кваліфікації, кількість годин

Пропозиції педагогічної ради

 

Рішення попередньої атестації, рік

1.

Піддубна

Лариса Анатоліївна

Вихователь-методист

38 р.

Повна вища, викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному

вихованню

АС02139699/

01003-23

від 24.02.2023;

120 год.

Відповідає

займаній посаді, підтвердити

раніше присвоєні: кваліфікаційну

категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «старший вихователь»

2019 р.

Відповідає займаній посаді, відповідає

раніше присвоєним:кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічному званню “старший вихователь”

 

2.

Лазюк

Ольга

Юріївна

 

Керівник

музичний

41 р.

Неповна вища, вчитель співів, музкерівник, повна вища вчитель математики

АС 02139699/

00759-22

від 04.02.2022;

120 год.

Відповідає

займаній посаді, підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст

І категорії»                       

2019 р. 

Відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»          

3.

Тишик

Анна Володимирівна

 

Керівник

музичний

18 р.

Повна вища, магістр муз. педагоріки, викладач вищого закладу, керівник аматорського хорового колективу

АС 02139699/

07195-22

від 28.10.2022;

120 год.

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

2019 р.

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії”

 

4.

Городюк

Любов

Віталіївна

 

Вихователь

17 р.

Повна вища, біолог,  викладач

біології

АС 02139699/

06055-22

від 23.09.2022;

120 год.

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію  “спеціаліст вищої категорії”

2019 р.

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

5.

Степащук

Наталія

Миколаївна

 

Вихователь

24 р.

Повна вища, вчитель мови (анг.) та зарубіжної літератури, неповна вища, вихователь в дошкільних закладах

АС 02139699/

04914-21

від 21.05.2021;

120 год.

 

Відповідає займаній посаді, підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”

2019 р.

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”

6.

Ганіч

Тетяна

Анатоліївна

Вихователь

10 р.

Повна вища, вихователь дітей дошк. віку, організатор дошкільного виховання

І сесія – з 18.09.-22.09.2023;

ІІ сесія – з 09.10- 13.10.2023;

Відповідає займаній посаді, підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії”

2019 р.

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії”

7.

Михалевич Ольга Федорівна

Вихователь

39 р.

Неповна вища, вихователь дитячого садка

АС01139699/

08789-21

від 12.11.2021; 

120 год

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії”  

2019 р.

Відповідає займаній посаді, відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду.

8.

Грицовник Наталія Григорівна 

Вихователь

7 р.

Неповна вища, вихователь дітей в дошк. закладах

Листопад, грудень 2023

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію, “спеціаліст ІІ категорії” 

Графік
роботи атестаційної комісії ЗДО 23 у 2023\2024 н.р.

 

Дата

Зміст роботи

Відповідальні

 

09.10.2023

І засідання атестаційної комісії

(затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації; строки, графік проведення засідань атестаційної комісії)

Атестаційна комісія

13.10.2023

ІІ засідання атестаційної комісії

(прийняття рішення атестаційною комісією про вивчення педагогічної діяльності (практичного досвіду) педагогічних працівників; визначення відповідальних за вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації)

Атестаційна комісія

19.12.2023

ІІІ засідання атестаційної комісії

(уточнення списку працівників, які підлягають черговій атестації; прийом заяв і затвердження списку на позачергову атестацію; визначення відповідальних за вивчення досвіду роботи, педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації)

Атестаційна комісія

22.03.2024

Підсумкове  засідання атестаційної комісії

(розгляд атестаційних листів  педагогічних працівників)

 

Атестаційна комісія

                Успішна реалізація цілей та завдань сучасного освітнього процесу неможлива без постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Протягом січня-лютого проходив творчий звіт педагогів, які атестуються у 2023-2024 н.р., в ході якого педагоги мали можливість поділитися своїм педагогічним досвідом, професійною майстерністю, продемонструвати інноваційні технології, методи, які успішно використовують у своїй педагогічній практиці.

            Вихователь-методист Піддубна Л.А. Педагогічний марафон «Творчі майстерки:досвід дії» для вихователів міста

            Вихователь Михалевич О.Ф. Інтегроване заняття «Зимова прогулянка» для дітей І молодшої групи № 2

       Вихователь Степащук Н.М. Заняття за програмою соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку “Афлатот” «У мене з’явилася скарбничка» для дітей середньої групи № 1

         Вихователь Ганіч Т.А. Інтегроване заняття «У світ чарівних казок» для дітей старшої групи № 1

        Вихователь Городюк Л.В. Інтегроване заняття «Піратська party» для дітей середньої групи №1

        Вихователь Грицовник Н.Г. Інтегроване заняття «Гостинці для звірят» для дітей І молодшої групи №1

         Керівник музичний Лазюк О.Ю. Мюзикл «Місто професій, чи Просто чаріваний сон» для дітей старшої групи №2

Buy now