Найпростіше укриття

Найпростіше укриття у ЗДО – спеціально організоване приміщення в будівлі або на території закладу, що слугує захистом для дітей та персоналу в разі фізичної небезпеки, яке пройшло відповідну експертизу та відповідає нормативним вимогам, враховує вікові особливості дітей дошкільного віку, забезпечено необхідним майном, інвентарем, засобами та матеріалами.

Найпростіше укриття у закладі дошкільної освіти  знаходиться у підвальному приміщенні закладу. Загальна площа 120 кв.м, загальний об’єм 232 куб.м.

Згідно акту оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості використання для укриття населення як найпростішого укриття (загальний стан об’єкта (технічний, санітарний), стан системи вентиляції, входів, додаткових аварійних виходів, водопостачання, каналізаційної системи, опалення, електропостачання та електроосвітлення, справність систем зв’язку та оповіщення, протипожежний стан) підвальне приміщення рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включено до фонду захисних споруд.

Дидактичне обладнання укриття:

  • дидактичні, настільно-друковані ігри,

  • різні види театрів,

  • набори для дитячої творчості, малювання та поробок з паперу, природного матеріалу тощо.Buy now