Медичне обслуговування

          

       В закладі дошкільної освіти ведеться системна,планомірна робота з організації медичного обслуговування дітей згідно чинного законодавства. згідно штатного розпису, заклад забезпечений медичним персоналом – працює одна сестра медична старша – Романенко Лариса Євгеніївна. Створені належні умови для медичного обслуговування дітей – функціонує медичний кабінет, обладнаний згідно санітарних норм і правил. Потягом року заклад забезпечується необхідними засобами та ліками. Створені умови для проведення медичної оздоровчої роботи.

 

      Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до річного плану, затвердженого директором закладу та керівником дитячої поліклініки. З метою профілактики захворювань проводяться робота з родинами вихованців щодо проведення профілактичних щеплень. Звіти про проведення профілактичних щеплень та їх аналіз систематично передаються в дитячу поліклініку. Планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.

Медичний контроль за станом фізичного виховання в закладі включає:

1.    Динамічне спостереження за станом здоров’я і фізичного розвитку дітей.

2.    Медичний контроль за організацією рухового режиму.

3. Оздоровлення дітей дошкільного віку і первинна профілактика порушень постави (плоскостопість).

4.    Валеологічна освіта дошкільників. 

Buy now