Мелодія починається з першої ноти, саме вона визначає її характер.

Дитячий садок  - своєрідна перша нота життя

.

 

Прагнемо, щоб наш сайт став у нагоді всім:

 • для громадськості – інформаційним джерелом;
 • для педагогів – порадником;
 • для батьків – помічником.

 

У затишній мальовничій частині міста Луцьк розташований дошкільний навчальний заклад № 23 «Дубочок». Ось уже 38 років він гостинно відчиняє свої двері для найменших його мешканців. Тут все пронизане любов’ю і турботою про дитину, кожна група – це комфорт і затишок, неповторні куточки казки і природи, чарівний світ книги та іграшок, а найголовніше – це уміло створені колективом дошкільного закладу умови для становлення та всебічного розвитку особистості дитини, для забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров’я. Художньо-естетичний - пріоритетний напрямок роботи ЗДО № 23.

У педагогічну практику нашого закладу постійно впроваджуються нові ефективні ідеї, здійснюється нестандартний підхід до освітнього процесу. Ми намагаємося враховувати інтереси та творчі можливості кожної дитини, прагнемо забезпечити всебічний гармонійний розвиток наших вихованців, навчити їх бачити, сприймати та розуміти прекрасне, активно ставитись до життя. Колектив у закладі досвідчений та творчий.

Юридична адреса: 43017, Волинська область,  м.Луцьк, вулиця  Грабовського, буд.  13-а, тел. (0332)26-14-20, e-mail: dubochok23@ukr.net

Рік заснування: 2 лютого 1982 року

Структура закладу:

перші молодші групи – 3,

 дошкільні групи – 8.

 

Щербакова Світлана Володимирівна – директор 

Піддубна Лариса Анатоліївна– вихователь-методист

Савчук Анна Володимирівна – практичний психолог

Войнаровська Оксана Володимирівна – інструктор з фізкультури

Романенко Лариса Євгеніївна -  сестра медична старша

Якісний склад педагогічного колективу: директор, вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури, 2 вчителя-логопеда, 3 керівники музичних, 22 вихователя

Педагогів – 31, в тому числі: 

6 - «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»

8 - «спеціаліст І кваліфікаційної категорії»

 3 - «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії»

 13 - «спеціаліст»

Пріоритетні завдання напрямку роботи закладу

Завдання ЗДО:

 • Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми в процесі ігрової діяльності.
 • Продовжувати роботу з формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності.
 • Пропагувати у дошкільників систему цінностей, культуру світобачення через впровадження освіти сталого розвитку.
 • Продовжувати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини шляхом використання інтерактивних технологій.
 • Удосконалювати підходи щодо розвитку креативності та творчості дітей дошкільного віку в процесі художньо-естетичної образотворчої діяльності.                                                                                                                           

Завдання педагогів:

 • Сприяти забезпеченню особистісного розвитку дошкільників.
 • Забезпечувати результативність та якість праці, спрямованої на реалізацію програмових завдань, застосування інноваційних методів та підходів, розвиток фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу дошкільників.
 • Виявляти та розвивати обдарованість дітей (загальну та спеціальну).
 • Забезпечувати соціально-педагогічну підтримку сім’ї.

Завдання методичної служби:

 • Здійснювати діагностику рівня особистісного розвитку дошкільників.
 • Здійснювати діагностику та аналіз системи методичних прийомів і форм роботи з педагогами.
 • Підвищувати фаховий рівень, педагогічну майстерність та самовдосконалення педагогічних працівників;

Завдання психологічної служби:

 • Надавати психологічну та консультативну підтримку дітям, педагогам та батькам.
 • Проводити діагностичну, корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу.
 • Розвивати інтелектуальні здібності дітей.

Очікувані результати

Виконання основних завдань «Стратегії розвитку ЗДО на 2021-2026р.р.» забезпечить:

 • Створення альтернативних можливостей здобуття якісної дошкільної

системи.

 • Набуття дітьми різного віку відповідних компетенцій, виховання самодостатньої, фізично здорової особистості з активною життєвою позицією.
 • Осучаснення навчально-матеріальної бази та інформаційно-технічного забезпечення дошкільного навчального закладу.
 • Широке використання інноваційних технологій.

 

Посилання на Facebook сторінку закладу дошкільної освіти №23

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021910598950

Buy now