Безпечне освітнє середовище

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

              «Безпечне освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин». (Закон України «Про повну загальну середню освіту», ст. 1, п. 1, пп.1 )

             Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (стаття 11) заклад дошкільної освіти:

– забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.

              Основні завдання закладу в організації освітньої роботи з питань безпеки життєдіяльності дитини:

– дотримання єдиної стратегічної лінії діяльності педагогів, дитячого та батьківського колективів;

– виявлення та ідентифікація шкідливих факторів, вивчення їх впливу на людей і навколишнє середовище;

– прогнозування виникнення небезпек, розробка заходів і способів захисту як в повсякденних умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій;

– навчання обачності, формування навичок орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях;

– розробка та систематизація правил життя та діяльності.

 Нормативні документи

Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту»

Про затвердження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти: Наказ МВС України та МОН України від 18.08.2023 р. №№ 685/1013 

Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 р. № 1331

Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів :

Лист МОН України від 20.06.2023 р. № 1/1820-23

«Про організацію діяльності закладів дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану»: Лист Міністерства освіти і науки України від 31.05.2023 р. № 4/1798-23


ПОРЯДОК маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами): Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 р. № 1199

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану : Лист МОН України від 11.07.2022 р. №1/7707-22

Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти: Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2

Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях: Лист Міністерства освіти і науки України від 25.04.2022 № 1/4428-22

Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні: Лист Міністерства освіти і науки України 02.04.2022 № 1/3845-22

Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні: Лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 № 1/3737-2

Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками: Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 №1/9-766

 

Сторони безпеки освітнього середовища:

         Фізична безпека. Фізична безпека кожної дитини полягає у створенні умов, які гарантують захист здоров’я і життя дітей протягом усього освітнього процесу. Загрозою в даному випадку можуть розглядатися як зовнішні (терористичні, кримінальні, неадекватна поведінка дорослих), так і внутрішні (технічні стан будинків та території, наявність небезпечних ділянок і предметів). Для забезпечення безпечного перебування малюків систематично проводиться контроль стану ЗДО, кожен працівник закладу дошкільної освіти має інструкції по взаємодії зі службами порятунку і комунальними службами (поліція, швидка допомога, пожежна та рятувальна служби). Дітей з закладу дошкільної освіти дозволяється забирати тільки безпосереднім батькам, або іншим родичам лише з попередньої письмової згоди батьків. Стороннім находитися в закладі освіти категорично заборонено.


            Психологічна безпека. До психотравмуючих ситуацій у освітньому процесі закладу дошкільної освіти можна віднести: проблема адаптації в освітньому середовищі; конфлікти у стосунках вихователь – батьки; атмосфера між однолітками; надмірна вимогливість педагогів тощо.

             Екологічна безпека. Під екологічно безпечним освітнім середовищем розуміємо систему психолого-педагогічних умов, впливів і можливостей, які забезпечують захищеність особистості від негативного впливу екологічних факторів, що визначають оптимальність взаємодії зі світом природи. У змісті освітнього процесу переважає матеріал про правила поведінки в природі, екологічні конкурси, вікторини, ігри, виконання творчих завдань, проводитися посильна природоохоронна робота Зв’язок дітей з природним оточенням проходить у вигляді подорожі, туристичного походу, екскурсії.

            Інформаційна безпека. Не менш важливим є й інформаційна частина безпеки освітнього середовища, яка через застосування інформаційно- комунікаційних технологій в освіті здійснює масовий, глобальний вплив на особистість. Серед негативного впливу інформації на сучасне освітнє середовище: відсутність належних механізмів контролю якості інформації̈, доступної через сучасні телекомунікаційні технології; проникнення інформації сумнівного, агресивного змісту, яка може сприяти виникненню насильства, булінгу, кібербулінгу тощо.

Що впливає на безпечне освітнє середовище?

1. Якість міжособистісних відносин – позитивні фактори (довіра, доброзичливість, схвалення, толерантність); негативні фактори (агресивність, конфліктність, ворожість, маніпулятивність).

2. Захищеність в освітньому середовищі – оцінка відсутності насильства у всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього простору. Для того, щоб унеможливити насильство та створити безпечне освітнє середовище, кожен учасник освітнього процесу повинен мати уявлення не тільки про те, що вважається насильством, але й про те, як мінімізувати ризики та небезпеки, і в результаті, створити умови для внутрішньої безпеки та безпеки референтного довкілля. А це стає можливим лише завдяки спільній цілеспрямованій діяльності педагогів, дітей і батьків.

3. Комфортність в освітньому середовищі – оцінка емоцій, почуттів та домінуючих переживань у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому середовищі закладу.

Buy now